Kiviteed

Klientidele pakume järgnevaid teede ehituslikke töid:


- vana pinnase väljakaevamine ja äravedu


- aluspinnase vertikaalplaneerimine


- liivaluste ehitus
- killustikaluste ehitus


- graniidist ja betoonist äärekivide paigaldus


- tänavakividest teede- ja platside ehitus


- väiksemad asfalteerimistööd


- erinevate graniitkivide (täringukivi, graniitpäts) paigaldus


- munakivi paigaldus


- vabakujulisest või lõigatud paekivist teede- ja platside ehitus


- graniitsõelmetest teede- ja platside ehitus 
- haljastus ja taimede, istutamine, kiviktaimlad
- terasside ja piirdeaedade ehitus